Chào mừng bạn đến với website hopgiayvpn.com! Website này được vận hành bởi CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VPN. Khi truy cập và sử dụng website này, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện được quy định trong “Điều khoản sử dụng” này.

2. Quyền sở hữu trí tuệ:

 • Mọi nội dung trên website này, bao gồm văn bản, hình ảnh, video, âm thanh, phần mềm, v.v., đều thuộc sở hữu của CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VPN hoặc được cấp phép bởi bên thứ ba.
 • Bạn không được phép sao chép, sửa đổi, phân phối, truyền tải, hiển thị, công khai, hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào trên website này cho mục đích thương mại hoặc phi thương mại mà không có sự đồng ý bằng văn bản của CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VPN.

3. Sử dụng website:

 • Bạn có thể sử dụng website này cho mục đích cá nhân và phi thương mại.
 • Bạn không được sử dụng website này cho bất kỳ mục đích nào bất hợp pháp hoặc vi phạm đạo đức.
 • Bạn không được sử dụng website này để phát tán virus, phần mềm độc hại hoặc bất kỳ nội dung nào có thể gây hại cho website hoặc máy tính của người khác.

4. Tường lửa:

 • hopgiayvpn.com sử dụng tường lửa để bảo vệ website khỏi các truy cập trái phép.
 • Bạn không được phép cố gắng vượt qua hoặc vô hiệu hóa tường lửa của website.

5. Liên kết đến website khác:

 • Website này có thể chứa liên kết đến các website khác.
 • CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VPN không chịu trách nhiệm cho nội dung của các website được liên kết.

6. Quyền riêng tư:

 • CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VPN tôn trọng quyền riêng tư của bạn.
 • Vui lòng tham khảo “Chính sách bảo mật” để biết thêm thông tin về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo mật thông tin cá nhân của bạn.

7. Chấp nhận và sửa đổi:

 • Khi truy cập và sử dụng website này, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện được quy định trong “Điều khoản sử dụng” này.
 • CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VPN có quyền sửa đổi “Điều khoản sử dụng” này bất kỳ lúc nào.
 • Bất kỳ thay đổi nào đối với “Điều khoản sử dụng” sẽ được thông báo trên website này.

8. Liên hệ:

 • Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về “Điều khoản sử dụng” này, vui lòng liên hệ với CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VPN qua email kd.qcvpn@gmail.com.